Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ariston 300L F58

17,640,000