Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 360 Lít ống thủy tinh chân không

13,500